Ležáky - SLA Teplice

Přejít na obsah
24.06.1942
VZPOMÍNKA NA LEŽÁKY
14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády byla obec vypálena a její obyvatelé zavražděni německými nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která spolupracovala na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily.
Návrat na obsah