Žádost o přijetí za člena

 

Žádost o přijetí člena vytiskněte a po vyplnění zašlete na kontaktní adresu nebo osobně doneste na schůzi klubu, které probíhají vždy první středu v měsíci na adrese uvedené na stránkách.

zadost-o-prijeti-za-clena