Schůze

Schůze klubu probíhají vždy první středu v měsíci od 18ti hodin v restauraci :

Restaurace Stodola
Modlanská 704/8, 415 01 Teplice