O nás

Severočeský letecký archiv byl založen 17. prosince 1995. Jeho zakládající členové byli Josef Hyrschkorn, Jaroslav Žampach, Jindřich Černý, Jaroslav Michálek a Miloslav Vlach. Tato organizace se zabývá zejména leteckou historií, ale i jinými tématy vojenské historie. Někteří členové této organizace se specializují na určité období historie letectví a to jak období prvorepublikové, předválečné, válečné, poválečné tak i současné. Naším zájmem je co nejvíce rozšiřovat hlavně mezi mladší veřejností naše poznatky a vědomosti z této oblasti.
Severočeský letecký archiv spolupracuje s Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu mezi kterými došlo s naší organizací k trojdohodě. Dále spolupracuje se 151. rotou aktivních záloh, kdy někteří z členů aktivních záloh jsou také členy Severočeského leteckého archivu. Spolupráce je také s jinými sdruženími s tímto zaměřením, s vojenskými archivy, muzei a dalšími organizacemi, které se zabývají touto tématikou.